Kodeks Dobrych Obyczajów

Kodeks Dobrych Obyczajów Użytkownika Serwisu polskagola.pl

 

 

 • Nie używaj wyzwisk, określeń powszechnie uznawanych za obelżywe lub krzywdzące. Nie sprzyja to prowadzeniu dyskusji, a wręcz świadczy o niskim poziomie kultury. Przemoc słowna w sieci to wciąż przemoc.
 • Nie pomawiaj i nie oskarżaj! Pamiętaj, że pomówienie o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć inna osobę w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania wiąże się z odpowiedzialnością karną.
 • Przy wyrażaniu swojej krytyki pod kątem innych nie odwołuj się ich do rasy, religii, światopoglądu lub orientacji. Czyjeś naganne lub nieodpowiednie zachowanie nie ma nigdy bezpośredniego związku z wiarą czy też kolorem skóry.
 • Nie daj się sprowokować i wciągać w dyskusję z tzw. „hejterami”. Ich siłą napędową jest reakcja, więc nie odpowiadaj agresją na agresję.
 • Racjonalna krytyka jest dozwolona. Możesz wyrażać swoje niezadowolenie, rozczarowanie dzielić się swoim zdaniem na interesujący Cię temat. Pamiętaj jednak, że krytyka powinna być uzasadniona oraz w granicach rozsądku.
 • Nie powielaj nieprawdziwych treści. Jeżeli wiesz, że informacja, którą chcesz się podzielić nie jest pewna lub potwierdzona raczej powstrzymaj się od jej publikacji. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji łączy się z naruszeniem prawa!
 • Obrazić można nie tylko poprzez słowa, ale również publikując zdjęcia, grafiki lub filmy, których wydźwięk w danym kontekście będzie naruszał wizerunek innej osoby bądź ją krzywdził.
 • Jeżeli widzisz wyjątkowo obelżywe lub krzywdzące komentarze nie zawahaj się zgłosić tego faktu administratorowi strony. To pozwoli mu zareagować i zablokować bądź usunąć użytkownika.
 • Internet daje jedynie fałszywe poczucie anonimowości. Autorów wpisów można namierzyć po adresie IP komputera.
 • Pamiętaj, że po drugiej  stronie jest również człowiek.
 • Pamiętaj, że „hejt” może stanowić naruszenie prawa, zaś osoba przez Ciebie obrażona może podjąć kroki prawne, takie jak przykładowo złożenie pozwu do sądu cywilnego o ochronę dóbr osobistych.
 • Pamiętaj, że obrażanie innych może być również przestępstwem – w polskim kodeksie karnym mowa jest m.in. o przestępstwie zniesławienia (art. 212 k.k.) oraz zniewagi (art. 216 k.k.). W najbardziej drastycznych przypadkach sąd może, w przypadku popełnienia któregoś z tych przestępstw, orzec nawet karę pozbawienia wolności.
 • Niniejszy Kodeks stanowi jednocześnie zbiór zasad funkcjonowania w serwisie polskagola.pl, na którym zgodnie z naszą filozofią chcemy popularyzować pozytywną i rzetelną dyskusję na tematy sportowe. Notorycznie zamieszczanie nienawistnych komentarzy godzić będzie również w nasz wizerunek jako portalu stanowczo opowiadającemu się przeciwko „hejtowi”.
 • Pamiętaj, że publikowanie „hejtu” na naszej stronie internetowej będzie przez nas traktowane jako naruszenie dóbr osobistych administratora strony polskagola.pl

 

 

Góra